Klientu un mārketinga reģistrs

Reģistra paziņojums un Privātuma paziņojums

Personas datu likuma (523/1999) 10. un 24. pants. Sagatavots 2018. gada 1. oktobrī

heron sertifikaatit
Hanki ikkunat Kaski rahoituksella heron sertifikaatit

1. Reģistra turētājs

Kaskipuu Oy, uzņēmuma ID: 2569957-5
Ovitie 1, 91300 Ylikiiminki, Tel. 0207 924 780

2. Kontaktpersona ar reģistru saistītos jautājumos

Hanna Lūkonena, 040 5467 688

3. Reģistrēt vārdu

Kaski klientu reģistrs

4. Personas datu apstrādes mērķis

Reģistrā tiek apkopota informācija, kas nepieciešama klientu attiecību vadīšanai un uzturēšanai.

5. Reģistra datu saturs

Privāta klienta informācija: vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

6. Regulāri informācijas avoti

Reģistra datu saturs tiek apkopots dažādos klientu attiecību dzīves cikla posmos.

7. Regulāra informācijas nodošana

Informāciju var izpaust tikai Kaski ietvaros.

8. Datu pārsūtīšana ārpus ES vai EEZ

Informācija netiek nodota ārpus ES vai EEZ.

9. Reģistra aizsardzības principi

A) Manuāls materiāls

Ja reģistrā tiek saņemti manuāli dati vai tie tiek izdrukāti, tie tiek saglabāti bloķētā stāvoklī. Nevajadzīgie rokasgrāmatas materiāli tiek droši iznīcināti, ievērojot lēmumus un noteikumus un norādījumus par datu saglabāšanu.

B) ATK apstrādātie dati

Informācija tiek apkopota datu bāzēs, kuras ir aizsargātas ar ugunsmūriem, parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Datu bāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un datiem var piekļūt tikai noteiktas iepriekš norādītas personas.

10. Pārbaudes tiesības

Saskaņā ar HetiL 29.pantu reģistrētajai personai ir tiesības pārbaudīt savu informāciju reģistrā. Pieprasījums ir adresēts pusei 2. sadaļā.

11. Tiesības pieprasīt informācijas labošanu

Saskaņā ar HetiL§ 30 reģistrētajai personai ir tiesības pieprasīt labot par sevi nepareizas ziņas reģistrā. Pieprasījums ir adresēts pusei 2. sadaļā.

12. Aizlieguma tiesības

Reģistrētājam ir tiesības aizliegt savu datu izpaušanu un apstrādi tiešās reklāmas, tālpārdošanas un cita tiešā mārketinga vajadzībām.

13. Informācijas dzēšana

Reģistrā ierakstītie personas dati tiek regulāri pārskatīti un dati tiek dzēsti, ja to glabāšanai nav tiesiska pamata.